Krunjači za kukuruz

Krunjači za kukuruz se proizvode kapaciteta od 3t/h do 10t/h. Od opreme mogu imati: ventilator (za izduvavanje nečistoća), zatim transporter za pakovanje zrna u džakove ili prikolicu. Krunjači većeg kapaciteta poseduju transporter za doziranje klipa kukuruza i transporter za oklasak.