Pužni transporteri

Pužni transporteri se proizvode cevni ili koritasti. Cevni su promera ⌀100, ⌀160, ⌀200, ⌀250 a koritasti ⌀160, ⌀200, ⌀250, ⌀300, ⌀350. Za istovar žitarica ili samlevene mase pod uglom proizvodimo pužne transportere sa takozvanim kolicima sa pomerljivom visinom istovara.